Velkommen til Nesodden Historielag
Startsiden
Om Historielaget
Styret
Aktiviteter
Lenker


Nesodden Historielag har til formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie.

Laget vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag i bygda

Vi har nesten 350 medlemmer, og et høyt aktivitetsnivå. Dette kan du lese mer om på aktivitets-sidene våre.

Medlemskontingenten er kr 300. Send oss gjerne en e-post

Her finner du Historielagets vedtekter

Nesodden kalles Sopelimsbygda, og
sopelimen er Historielagets kjennemerke