Velkommen til Nesodden Historielag
Startsiden
Om Historielaget
Styret
Aktiviteter
Lenker


Lenker til andre internettsider:

- Frogn historielag

- Oksval vel

- Follo Historielag

- Follominne

- Follo museum

- Akershus fylkesmuseum: noen kulturminner på Nesodden

- Landslaget for lokalhistorie

 

På Tomåsan ble det skåret torv til
strø og brensel helt frem til ca 1950