Velkommen til Nesodden Historielag
Startsiden
Om Historielaget
Styret
Aktiviteter
Lenker


For 100 år siden var salg av is
en viktig industri på Nesodden


Historielagets aktiviteter

Vi arrangerer rusleturer med guide

En gang i året utgir vi historieskriftet Sopelimen

Vi har gitt ut bind to og tre av Nesoddens historie. Det finnes også mye annen fin lokalhistorisk litteratur fra Nesodden.

Vi arrangerer foredrag om populære lokalhistoriske emner. Her er alle er velkomne

Vi har merket gamle kirkeveier og restaurert bygninger

Fra 2003 åpnet vi Nesodden kirke for besøkende på søndager i sommerhalvåret

Vi har merket 20 gamle husmannsplasser i Nesoddmarka

Vi har restaurert det gamle Fundingrudhuset på To. Dette holdes åpent for publikum på en del søndager i sommerhalvåret.

Sammen med Nesodden hagelag har vi anlagt Den historiske hagen på To i tilknytning til Fundingrudhuset.

Vi oppbevarer lokalhistorisk materiale i Historielagets arkiv

Vi har lagt ut noen bilder fra arrangementer

Er Nesodden bygd eller forstad?
Her kan du høre de ti radioprogrammene fra Kanal 1 høsten 2010